Upravljanje zalihama i skladišno poslovanje

Zahvaljujući našem WMS-u pronaći ćete optimalan način upravljanja zalihama, smanjiti troškove i postići efikasniju kontrolu celokupne logistike.

NAVexpress365 WMS (warehouse management system) vam pomaže u optimizaciji celokupnih operacija u skladištu i kompletnom praćenju kretanja dobara – uključujući prijem robe, isporuku, planiranje prostora i putanja između lokacija, kao i planiranje nabavke.

Više o upravljanju zalihama

Upravljanje zalihama je jedan od ključnih logističkih zadataka kompanija koja se bave trgovinom i proizvodnjom, ali i jedan od najvećih izazova. Uz NAVexpress365 modul za upravljanje zalihama postižete potpunu integraciju procesa u magacinu sa drugim poslovnim aktivnostima i punu kontrolu nad planiranjem logističkih operacija. Uvek imate uvid u kretanje i položaj vaše robe, od trenutka ulaska u
magacin do otpremnice i fakture ka krajnjem kupcu. Omogućavamo vam bolju efikasnost prilikom prijema i isporuke robe, te optimalnu upotrebu prostora u skladištu.

Svesni smo da robne zalihe, pored nekretnina i proizvodne mašinerije, često predstavljaju vašu najznačajniju imovinu. Naš modul je osmišljen da vam pomogne u misiji da održavate zalihe na minimalnom nivou neophodnom za podmirenje potreba vaših kupaca, smanjujući troškove uz glatko proticanje poslovnih procesa. S nama ste uvek spremni da u kratkom roku odgovorite na zahteve tržišta. Štedimo vreme vašim zaposlenima i omogućavamo vam da se svaka isporuka odvija brzo i tačno.

NAVexpress365 WMS modul vam omogućava:

  • Precizno planiranje, analizu i kontrolu nabavke
  • Brz i efikasan prijem, rukovanje i isporuku robe, najbržim putem od i do lokacije u magacinu
  • Praćenje zaliha od njihovog ulaska u magacin, preko skladištenja do slanja, uz momentalan uvid u stanje u realnom vremenu
  • Neograničenu klasifikaciju artikala i informacija o njima, uključujući bar kodove, serijske brojeve, lotove i neograničen broj magacina podeljenih po lokacijama, regalima, policama itd.
  • Brzu i laku obradu svih logističkih dokumenata, kao što su prodajne i nabavne porudžbine, prijemnice i otpremnice, nalozi za prenos i povrat, kopiranje dokumenata i izvoz u odgovarajućem formatu
  • Pregled istorije svih dokumenata, što vam između ostalog olakšava obradu reklamacija
  • Praćenje troškova i zavisnih troškova po bilo kom principu (FIFO, FEFO, planski ili po proseku)
  • Integraciju sa računovodstvenim modulom i direktnu povezanost sa glavnom knjigom
  • Instant uvid u stanje zaliha iz Outlook-a