Upravljanje servisima

Upravljanje servisom je još jedan modul koji je deo našeg ERP rešenja. On vam omogućava veću efikasnost i sigurnu profitabilnost uz jednostavnije planiranje i poboljšanu kontrolu resursa, troškova, servisnih ugovora i naloga. Obezbedite kvalitetniju uslugu korisnicima, tako što ćete im dati preciznije rokove i efikasnije obaviti servis.

Naš softver vam omogućava da bolje vodite servis tako što ćete centralizovati podatke u bazu svih kupaca, istoriju njihovih narudžbina, kao i podatke o učestalosti servisiranja proizvoda.

Nova ili stara mušterija

Nakon sto vam se kupac obrati za uslugu servisa, jednostavno možete otvoriti novi nalog, a ukoliko je reč o kupcu koji je već koristio vaše usluge sistem će vam ponuditi automatski kreiran nalog, na osnovu istorijskih podataka koje ima. Dodatna opcija za upravljanje servisnim ugovorima sa kupcima vam pruža bolji uvid u popuste, specijalne cene i garancije.

Bolje upravljanje resursima i vremenom

Implementacijom našeg rešenja jednostavno stičete uvid u izveštaje o zakazanim servisima i lokacijama, kao i raspoloživost tehničkog osoblja sertifikovanog za određeni tip usluge. Ovakav sistem vam omogućava da bolje upravljate resursima, vremenom, kao i lakše delegiranje posla i efikasniju organizaciju svakodnevne operative.