Proizvodnja

Ukoliko se bavite proizvodnjom i želite da optimizujete i unapredite procese (naručivanja i kupovine), naš softver je savršen partner za vaše preduzeće.

Modul za proizvodnju omogućava izradu glavnog plana proizvodnje ( MPS ili Master Production Schedule), kao i detaljno planiranje resursa za proizvodnju – (Manufacturing Resource Planing ili MRP ), zahvajujući kojima vrlo brzo i precizno možete da odgovorite kupcima i uvek imate uvid u svoje resurse i proizvodne kapacitete. Kalkulacija cena koštanja gotovog proizvoda kombinacijom indirektnih i direktnih troškova vezanih za proizvodnju, je značajna novina koju smo uveli ovom lokalizacijom.

Više o proizvodnji

Proces proizvodnje je dosta kompleksan, a cilj preduzaća je da gotov proizvod bude isporučen na vreme, ispuni očekivanja, kao i da osigura svoju profitbilnost. Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu u radu sa proizvodnim pogonima imali smo u vidu da naš softver treba da omogući firmama pametno planiranje kao i kvalitetno upravljanje čitavim proizvodnim tokom, ali i preciznu kalkulaciju cene koštanja gotovog proizvoda.

Korišćenjem NAVexpress365 softvera lako i brzo otvarate nove i upravljanje postojećim nalozima za proizvodnju. Jednostavnim kreiranjem sastavnica za proizvodnju stičete uvid u sirovine koje su vam potrebne za proizvodnju, planirate količine i izračunavate trošak. Brz uvid u poslovanje vam omogućava da kalkulacijom svoh direktnih i indirektnih troskova, precizno formirate cenu koštanja gotovog proizvoda.

Određivanjem toka procesa proizvodnje putem odabira radnog i mašinskih centara, ukoliko ih imate, kao i zakazivanjem vremena potrebnog za postavku i proces proizvodnje, dobijate široku sliku resursa kojima raspolažete kao i prognozu vremena koje vam je potrebno za izradu gotovog proizvoda i zakazan datum kada bi proizvodnja trebalo da počne. Pored automatskog, sistem vam omogućava i manuelno planiranje, kao i upravljanje verzijama ukoliko imate više različitih proizvodnih sastavnica i putanja za kreiranje gotovog proizvoda.

Lakim pristupom našoj aplikaciji, u svakom trenutku i sa bilo koje lokacije možete precizno da odgovorite na zahteve kupaca, a stalnim uvidom u procese proizvodnje koji su u toku, lakše da upravljate rizicima i reagujete na vreme ukoliko je potrebno obaviti nove nabavke, pojačati ili drugačije alocitati resurse.