Finansije i računovodstvo

NAVexpress365 internet modul za upravljanje finansijama pokriva sve vaše potrebe za knjigovodstvenim softverom a omogućava vam mnogo više. Namenjen je preduzećima svih veličina i potpuno je usklađen sa zakonodavstvenim standardima i računovodstvenom praksom lokalnog tržišta, uključujući i novi POPDV.

Uz pomoć našeg rešenja stičete jedinstven i uvek ažuran uvid u sve vaše podatke na jednom mestu, što vam olakšava izveštavanje i omogućava bolju kontrolu nad poslovanjem i donošenje pametnih odluka. Bilo da vam je potreban bilans stanja, uvid u osnovna sredstva i sitan inventar ili pregled dugovanja i potraživanja – informacije su vam na dohvat ruke, uvek i svuda. Program prati rast vaše firme tako što se funkcionalnosti mogu dodavati ili menjati u skladu sa potrebama, a ukoliko poslujete sa inostranstvom, podržan je i rad sa neograničenim brojem valuta.

NAVexpress365 vam, između ostalog, omogućava:

  • Unapred definisan kontni plan – odmah spreman za upotrebu
  • Unapred postavljene knjižne grupe sa svim povezanim dimenzijama – vaše je samo da dodate master podatke, kao što su kupci, dobavljači, artikli, bankovni računi, osnovna sredstva itd.
  • Podešena fiskalna godina sa fiskalnim periodima
  • Kreiranje budžeta za određeni period ili prema sektoru, projektu ili vrsti posla
  • Integracija svih potrebnih naloga, dokumenata ili budžeta sa MS Office Business Premium paketom
  • Integracija sa elektronskim servisima za plaćanje i NBS

Naš finansijski modul vam pruža odmah spremnu glavnu knjigu i lako praćenje kretanja zapisa, uz pregled svih povezanih stavki i dokumenata. U bilo kom trenutku možete napraviti presek poslovanja i kreirati izveštaje ili filtrirati bilanse po dimenzijama koje su vam potrebne. Bilo da vas interesuje uvid u određeni vremenski period ili pratite rad izvesnog sektora ili proizvodne linije – imate sliku o profitabilnosti svog poslovanja u realnom vremenu. Ove izveštaje možete po potrebi izvesti u već integrisan MS Excel ili manipulisati njima unutar programa i raditi drill-down u detaljne podatke.

Možete konsolidovati više zavisnih preduzeća i objediniti poslovanje sa više lokacija, kao i kreirati prilagođene kurseve valuta, a sve to uz potpun revizijski trag svake transakcije. Kupcima i dobavljačima iz zemlje i inostranstva upravljate lako, uz momentalan uvid u potraživanja i dugovanja koja se automatski mogu otvoriti u integrisanom MS Office paketu. Sortiranje podataka možete raditi po raznim kriterijumima ili parametrima.

Sve transakcije, nabavne i prodajne fakture i odobrenja se automatski beleže u glavnu knjigu, a naloge možete knjižiti pojedinačno ili grupno – dok se česti postupci, kao što je kreiranje porudžbina i otpremnica, mogu odvijati automatski. Možete upravljati osnovnim sredstvima, osiguranjem i amortizacijom, na raspolaganju vam je neograničen broj bankovnih računa i blagajni. Naloge plaćanja možete kreirati automatski i slati ih na plaćanje elektronskim putem, a uključena je i integracija sa servisima Narodne Banke Srbije.

Za sve ove poslove brzo i lako dobijate izveštaje koji su gotovi na klik, a više korisnika može istovremeno koristiti podatke iz sistema.

NAVexpress365 vam daje sveobuhvatan i uvek ažuran uvid u poslovne aktivnosti, što vama olakšava uočavanje trendova i tendencija i ostavlja prostor za donošenje odluka. Preuzmite potpunu kontrolu nad svojim finansijama i lako pratite svoje finansijske performanse, uz sigurnost da su svi pravni zahtevi zadovoljeni – zahvaljujući čemu vaši ljudi svoje vreme mogu trošiti na druge zadatke.